เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป  
 
 
เมนูสำหรับลูกค้า
 
เมนูสำหรับผู้ประกอบการ
 
ฝ่ายบริการลูกค้า
จันทร์-ศุกร์  09.30 - 15.00 น.

ยืนยันการโอนเงินและการเปิดเว็บไซต์
โทร 08-4634-3454

ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
โทร 08-9887-8972 
 
E-mail Support  
[email protected]

เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป
เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป


เลือกเว็บไซต์เพื่อแนะนำธุรกิจของท่านตามความเหมาะสม

เว็บไซต์แนะนำธุรกิจ tht
Package1
Package3
Package5
ชื่อเว็บไซต์

.tht.in

.tht.in

.tht.in

พื้นที่การจัดเก็บ

200 M

500 M

500 M

Email Pop3

-

-

อีเมล์ 5 account
ระบบตะกร้าอัตโนมัติ

ระบบตัดบัตรเครดิต

กระดานข่าวอัตโนมัติ

-

ระบบติดต่อเราอัตโนมัติ

ระบบถามตอบอัตโนมัติ

ระบบรับสมัครสมาชิก 

-

ระบบการแสดงภาพ Gallery

-

ระบบภาพสไลด์

ราคาต่อปี
499
1,200
1,700
 

 

เว็บไซต์แนะนำธุรกิจ com
Package2
Package4
Package6
ชื่อเว็บไซต์

.com, .net, .org

.com, .net, .org

.com, .net, .org

พื้นที่การจัดเก็บ

200 M

500 M

500 M
Email Pop3

-

-

อีเมล์ 5 account
ระบบตะกร้าอัตโนมัติ

ระบบตัดบัตรเครดิต

กระดานข่าวอัตโนมัติ

 

ระบบติดต่อเราอัตโนมัติ

ระบบถามตอบอัตโนมัติ

ระบบรับสมัครสมาชิก 

 

ระบบการแสดงภาพ Gallery

 

ระบบภาพสไลด์

ราคาต่อปี
999
1,600
2,100
 

ราคาต่อปี ในกรณีที่ลูกค้ามีโดเมนเนมเองอยู่แล้ว ลด 300 บาท
699
1,300
1,800

 

เว็บไซต์สำหรับศูนย์บริการลูกค้า
LUCKYVIP
พื้นที่การจัดเก็บ
700 M
Email Pop3
5 account
ระบบตะกร้าอัตโนมัติ
ระบบตัดบัตรเครดิต
กระดานข่าวอัตโนมัติ
ระบบติดต่อเราอัตโนมัติ
ระบบถามตอบอัตโนมัติ
ระบบรับสมัครสมาชิก 
ระบบการแสดงภาพ Gallery

ระบบภาพสไลด์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสมัครเป็นศูนย์บริการลูกค้าคลิ๊กที่นี่

เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป