เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป  
 
 
เมนูสำหรับลูกค้า
 
เมนูสำหรับผู้ประกอบการ
 
ฝ่ายบริการลูกค้า
จันทร์-ศุกร์  09.30 - 15.00 น.

ยืนยันการโอนเงินและการเปิดเว็บไซต์
โทร 08-4634-3454

ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
โทร 08-9887-8972 
 
E-mail Support  
[email protected]

เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป
เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป

 

THTWEB

อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 2
เลขที่ 252/215 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

2/F  Muang Thai-Phatra Complex Tower 2
252/215 Ratchadapisek Road
Huaykwang Bangkok 10320

 

1. เราคือ ผู้พัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปเอง ไม่ต้องรับต่อช่วง หรือจ่ายค่าลิขสิทธิให้แก่ใคร จึงสามารถจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้ร่วมขยายแฟรนไชส์ ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นส่วนฝ่ายการตลาดได้มากกว่า

2. เราคือ เจ้าของ Server เอง ที่ตั้งอยู่ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย
3. เราคือ Reseller รายใหญ่ของ onlinenic ซึ่งเป็นนายทะเบียนของ ICANN ผู้ดูแลอินเตอร์เนตทั่วโลก
4. เราคือ เจ้าของลิขสิทธิดอท .tht.in  ที่สามารถให้คนไทยใช้ได้ฟรี ไม่ต้องจดดอทคอม เงินไทยไม่ไหลออกนอกประเทศ
5. เราคือ ผู้พัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบรายได้ และตรวจสอบสายงาน ของบริษัท MLM หลายบริษัท
6. เราคือ เว็บไซต์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอข้อมูลสภานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550 หนังสือเลขที่ ทก 0507/ว1507

7. เราคือ ผู้เขียนโปรแกรมระบบการตรวจสอบรายได้แบบ Real time และมีการเก็บสถิติย้อนหลังของรายได้ทั้งหมดด้วยตัวเอง

8. เพราะจ๊อบลัคกี้ มี ระบบการตรวจสอบรายได้แบบ Real time และมีการเก็บสถิติย้อนหลังของรายได้ทั้งหมด

 

เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป เว็บไซต์สำเร็จรูป & เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป